Svět pod vodou

Ryby, obojživelníci a vodní rostliny

„Jezero, ve kterém je nevyčerpatelná zásoba pstruhů“ – tak popsal jezero Großer Arbersee již kolem roku 1550 kartograf Philipp Apian.

V jezeře Großer Arbersee však nebyly ryby vždy. V 70. letech 20. století klesla kyselost vody vlivem „kyselých dešťů“ na hodnoty kolem 4,6–5,1. Ryby zde nemohly přežít. Dnes jsou podmínky mnohem lepší. V jezeře žije siven americký, který byl do Evropy dovezen v roce 1884.

Voda v jezeře Arbersee nebyla vždy tak čistá jako dnes. Dříve bylo dno jezera vidět jen stěží, a to i na břehu. Za pročištění může rovněž „kyselý déšť“, protože tmavohnědé kalné huminové látky byly vysráženy těžkými kovy. Huminové látky vyplavené z jehličí přirozeně zbarvují všechny vody v Bavorském lese do tmavě hnědé barvy.

Známé a neznámé

Zde se skrývají další druhy, které se vyskytují u jezera Großer Arbersee. Znáte je a jejich zvláštní vlastnosti?

Stulík žlutý

Mám velké kulaté plovoucí a podvodní listy. V létě kvetu krásně žlutě. I když rostu v jezeře Großer Arbersee, nejmenuji se leknín, ale...?

Bublinatka menší

Chytám drobné vodní živočichy pomocí svých lapacích měchýřků, nicméně stále jsem rostlina. Můj vědecký název je Utricularia minor. Ano, jsem opravdu malá a nenápadná, a navíc se v Bavorském lese vyskytuji jen velmi zřídka.

Vydra

Protože mám 50 000 až 80 000 chlupů na centimetr čtvereční, není mi zima ani v ledově chladném jezeře Arbersee. Ve vodě jsem díky svému ladnému tělu nepřekonatelně hbitá a lovím ryby. Znáte mě?

Skokan hnědý

Na jaře vycházím z vlhkého lesa i po stovkách. Přestože je jezero Großer Arbersee stále z větší části zamrzlé, naše tření probíhá za našeho hojného skřehotání. Nejdřív jsem pulec a pak jsem skokan. Už víte, kdo jsem?

Host ze Severní Ameriky!

Geigenbach je místem, kam připlouvají siveni američtí, aby se vytřeli. Při přecházení řeky Geigenbach pozorně sledujte, co se děje pod vodní hladinou. Vidíte z mostu rybu s červenooranžovým břichem? Víte, jak se jmenuje?