Stopy doby ledové

Historie vzniku jezera Großer Arbersee

Historie utváření naší krajiny se málokde projevuje tak zřetelně jako zde u jezera Großer Arbersee, kde doba ledová zanechala působivé stopy.

Horniny Bavorského lesa vznikly v zemském nitru asi před 640 miliony let. Před 2,6 miliony let došlo k výrazné změně klimatu. Dříve teplé mírné podnebí se začalo ochlazovat. Během osmi dob ledových, které vystřídala teplá období, byla hora Großer Arber, stejně jako ostatní vysoké vrcholy Bavorského lesa, po delší dobu pokryta sněhem, ledem a ledovci.

Během poslední doby ledové se vytvořily tři velké ledovce, které se pod velkým tlakem začaly sesouvat a stékat do údolí. Ledovcové jazyky vytvořily sedřené skalní úseky, morénové stěny a tzv. karová jezera. Nejpůsobivějším pozůstatkem této ledovcové činnosti je jezero Großer Arbersee neboli Velké Javorské jezero, které vzniklo po roztátí posledních ledových mas zhruba před 10 000 lety.

Síla ledovců

Neuvěřitelná síla ledových mas vytvořila jezero Großer Arbersee se všemi jeho formami, jako jsou morény, karová prohlubeň a jezerní stěna.

Doba ledová – zrodilo se jezero!

Za zrodem jezera Arbersee stojí mohutné ledové masy. Roztočte kostku a přeneste se do doby ledové.