Skalní výběžky jako domov raritní flóry

Geologie, lišejníky a mechy

Skalní výběžky nejrůznějších tvarů propůjčují horskému masivu Großer Arber jeho charakteristickou tvář. Impozantní skalní hlavy slouží mnoha návštěvníkům jako vyhlídkové skály. Málokdo si uvědomuje, že vstupuje do biotopu ohrožených druhů. Zůstaňte na stezkách, abyste chránili rostliny citlivé na sešlapávání.

Großer Arber je součástí nejstaršího krystalického podloží ve střední Evropě a je tvořen převážně pararulou (paragneiss), která vznikla v zemském nitru asi před 640 miliony let. Arberská rula vděčí za svou velkou odolnost vůči zvětrávání minerálu s názvem sillimanit.

Rostliny žijící na skalním podloží, mají velmi tvrdé životní podmínky. Faktory, jako je nedostatek vody, vysoké výkyvy teplot a nedostatek živin, vedou k přísné selekci rostlin. Přežijí jen „specialisté“. Na holé skále, kde není ani kousek půdy, která by mohla zadržovat vodu, jsou jedinými „přeživšími“ lišejníky a mechy. V oblasti Arberu bylo dosud pozorováno 134 druhů lišejníků a 307 druhů mechů. 36 % z nich je na seznamu ohrožených druhů. Mnohé z těchto druhů mají zde v pohoří Großer Arber svůj jediný mimoalpský výskyt, a proto jsou chráněné.

Místo pouze pro specialisty!

Pokud se ve skalních štěrbinách nahromadí trochu humusu, daří se vzácným travinám, kapradinám a plavuním. Seznamte se s nimi prostřednictvím pohybování kotoučem.

Od skály ke skále!

Z vrcholové plošiny lze po turistických stezkách vystoupit téměř na všechny skalní výběžky. Zkuste na cestě přeskakovat z kamene na kámen, aniž byste se mezitím dotkli země. Dokážete se dostat na vrchol?