Setkání umělců přežití v drsných podmínkách na vrcholu

Skuteční specialisté

Mezi rozmanitými zástupci ptačí říše v oblasti Arberu najdeme skutečné „umělce přežití“, kteří se dokáží vyrovnat s velmi drsnými podmínkami na vrcholu hory Arber. Mezi vzácné ptáky hnízdící nad linií stromů patří například pěvuška podhorní a linduška horská. A také kulík hnědý využívá vrcholovou plošinu jako místo k odpočinku. Pozoruhodné je také hnízdění kosa horského v rozsáhlých kosodřevinových porostech, protože jeho hlavní lokalita výskytu je v Alpách.

Zóny lesní rozmanitosti

Arber je jediným vrcholem v Bavorském lese, který dosahuje klimatické hranice lesa. Dnešní hranice lesa není podmíněna nadmořskou výškou a klimatem. Z velké části je způsobena lidskými vlivy, jako je mýcení a využívání k pastvě. Přirozeně nezalesněné jsou pouze skalnaté hřebeny a balvanová pole v nejvyšší poloze.

Aufichtenwald neboli podmáčená smrčina

V prohlubních a jámách, kde se hromadí studený vzduch sestupující z hřebenů, je vegetace vystavena působení mrazu a vlhkosti. Proto zde na podmáčené lesní půdě rostou převážně pomalu rostoucí smrky, které jsou však kvůli mělkému kořenovému systému náchylné k vyvrácení při bouřkách.

Smíšený horský les

Ve výšce 600 m až 1 200 m n. m. převládá horský smíšený les, který osidluje teplomilné svahy s převážně hlubokými půdami. Hlavními dřevinami jsou smrky, jedle a buky, ale občas se vyskytuje i javor klen a jilm.

Horský smrkový les

Horské smrkové lesy se na Arberu nacházejí v nadmořské výšce přibližně 1 200 až 1 400 m n. m. Vzhledem k nízkým teplotám, dlouho přetrvávající sněhové pokrývce a mělkým půdám jsou tvořeny téměř výhradně smrky, které nejsou choulostivé vůči chladu. Protože smrky rostou pomalu, mají větve až k zemi a úzké koruny, jsou dobře přizpůsobené místním podmínkám.

Nezalesněná oblast na vrcholu

Nad hranicí lesa se nachází klečový porost, a to v rozsahu, který nemá nikde jinde v Bavorském lese obdoby. Nízko rostoucí a nenáročné kosodřeviny a občas i jeřáby obecné snášejí zimní bouře a mohutnou sněhovou nadílku.

Linduška horská

Linduška horská hnízdí na zemi, a proto jí hrozí nebezpečí od predátorů a turistů. Na vrcholu Arberu má malý izolovaný výskyt mimo Alpy.

Tetřev hlušec

Tetřev hlušec je největší lesní pták ve střední Evropě. Pták, kterému hrozí vyhynutí, dokáže přežít ve vysokých nadmořských výškách v oblasti Arberu.

Rys ostrovid

Největší původní druh kočky je v rozsáhlých smíšených horských lesích v oblasti Arberu opět doma.

Vydra

Vydra našla poslední útočiště ve východním Bavorsku a odtud se opět vrací do bavorských vod.

Nejvyšší vrchol štěstí!

Za příznivého počasí a při dobrém výhledu jsou kromě hor Šumavy a Bavorského lesa vidět i Alpy. Zapamatujte si skvělý výhled nebo to, co vás nejvíce zaujalo, a zkuste si to doma nakreslit. Můžete nám poslat svou kresbu!