Ptačí ráj

Ptačí svět na skalnaté stěně Arberseewand

Arberseewand je jedním z nejvýznamnějších ornitologických biotopů v Bavorském lese. Ze 45 zaznamenaných druhů ptáků mají zvláštní význam tetřev hlušec, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý a kulíšek nejmenší. Již několik let se zde opět rozmnožuje také sokol stěhovavý.

Většina zaznamenaných ptačích druhů je tažných. To znamená, že tito ptáci u jezera Arbersee nezimují. Vzhledem k tomu, že stěhovaví ptáci přilétají k jezeru Arbersee na jaře ve velmi rozdílnou dobu, je ptačí zpěv od února do července neustále mnohohlasý. Ptačí zpěv poznáte podle toho, kdy se ptáci na obrázku níže poprvé připojí ke zpěvu.

Arberseewand je domovem několika raritních druhů. Znáte je?

Tetřev hlušec

Tetřev hlušec je velmi vzácný. K životu potřebuje rozsáhlé, klidné a nedotčené jehličnaté a smíšené lesy, místy proložené nezalesněnými plochami.

Strakapoud bělohřbetý

Strakapoud bělohřbetý je nejvzácnějším druhem strakapouda v Bavorském lese a obývá především staré listnaté a smíšené lesy s vysokým podílem starého a mrtvého dřeva.

Kulíšek nejmenší

Kulíšek nejmenší je nejmenší evropský druh sovy. Je závislý na bohatě strukturovaných lesích, které jsou bohaté na mrtvé dřevo a nabízejí vysoký podíl jehličnanů, protože se vždy rozmnožuje v dutinách stromů.

Datlík tříprstý

Datlík tříprstý je charakteristickým druhem vysokohorských lesů. K životu potřebuje původní, pralesovité horské lesy s mnoha mrtvými nebo ztrouchnivělými stromy.

Nejrychlejší zvíře na světě!

Skalnatá stěna Arberseewand je domovem nejen mnoha zpěvných ptáků, ale i sokola stěhovavého, který při střemhlavém letu dosahuje maximální rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu. Zavřete na chvíli oči. Slyšíte cvrlikání ptáků, zurčení potoka a šumění listí? Jaké zvuky vnímáte?