Plovoucí ostrovy

Rostlinný svět plovoucích rohoží

V Bavorském lese a na Šumavě se nachází celkem osm ledovcových jezer. Pouze v jezerech Kleiner Arbersee a Großer Arbersee se vyskytují plovoucí rostlinné rohože známé také jako „plovoucí ostrovy“.

Od doby ledové si určité rostliny, jako jsou mechy a ostřice, podmanily volnou vodní hladinu a zapustily své výhony do jezera. V průběhu tisíciletí dosáhla tato rašeliniště (tvořená převážně rašelinou z odumřelých rostlin) tloušťky 1 až 3 metry. Když byla obě jezera Arbersee kvůli usnadnění svozu těženého dřeva, při kterém se po řece Großer Regen vozilo palivové dříví, přehrazena a hladina se zvedla o více než půl metru, ztratily tyto naplavené plochy spojení s podložím. Od té doby volně „plavou“ na vodní hladině. Plovoucí ostrovy na jezeře Kleiner Arbersee donedávna měnily svou polohu v závislosti na směru větru. Postupem času však – stejně jako u jezera Großer Arbersee – navázaly v mělkých oblastech opět pevný kontakt se zemí. Plovoucí rohože se rozprostírají na západním břehu jezera Großer Arbersee na vodní hladině na ploše cca 2 ha.

Rašeliniště tvoří na svém povrchu bohatě strukturovaný mikroreliéf prohlubní a vyvýšenin.

Vstup na plovoucí ostrovy je zakázán. Ohrožujete svůj život!

Dobré pro rašeliniště – dobré pro klima!

Po otočení kotoučem můžete vidět vzácné rostliny, které rostou na „plovoucích ostrovech“. Objevíte masožravou rostlinu?