Přírodní poklady v okolí Großer Arber

Chráněná území v arberském regionu

Hustý výskyt velkolepých přírodních jevů činí z arberského regionu „bohatství nevyčíslitelné hodnoty“. Vysoké vodopády, tajemná rašeliniště, ledovcová jezera, strmě se svažující jezerní stěny a pralesy dodávají této nedotčené oblasti nezaměnitelný ráz. Rozsáhlé části jsou označeny jako přírodní rezervace.

Jezera Arbersee – relikty doby ledové

Dvě jezera Arbersee jsou nejpůsobivějšími pozůstatky ledovcové činnosti v době ledové, která skončila asi před 10 000 lety. Od té doby si rostliny podmanily otevřenou vodní plochu tím, že své výhonky posunuly směrem do jezera a vytvořily plochy z rašeliny. V důsledku přehrazení obou jezer Arbersee kvůli usnadnění svozu těženého dřeva se na vodní hladině vznášejí naplaveniny.

Kleiner Arbersee (Malé Javorské jezero)

Stáří: přibližně 10 000 let

Nadmořská výška: 918 m

Největší hloubka: 9 m

Rozloha jezera: 9,6 ha

Vodní plocha: 6,36 ha

Přírodní rezervace: od roku 1959

Velikost přírodní rezervace: 404 ha

Großer Arbersee (Velké Javorské jezero)

Stáří: přibližně 10 000 let

Nadmořská výška: 935 m

Největší hloubka: 16 m

Rozloha jezera: 9,5 ha

Vodní plocha: 7,72 ha

Přírodní rezervace: od roku 1939

Velikost přírodní rezervace: 157 ha

Nejvyšší vodopády

Nejvyššími vodopády v Bavorském lese jsou vodopády Rißloch u Bodenmais. Společný objem vody z několika potoků zde vytvořil nejhlubší a nejstrmější soutěsku v oblasti Arberu. V horním úseku soutěsky se potok zaryl do hloubky asi 260 m na vzdálenosti pouhých 1,6 km. Zejména po tání sněhu a po vydatných deštích nabízejí vodopády návštěvníkům působivou přírodní podívanou.

Rezervace tetřeva hlušce

Horské lesy v celé oblasti Arberu jsou útočištěm vzácného, přísně chráněného tetřeva hlušce. Vyrušení v zimě, během námluv a v období rozmnožování a odchovu mláďat může tetřeva hlušce ohrozit na životě. V období od 1. 11. do 30. 6. neopouštějte značené trasy, vyznačené lyžařské trasy, trasy pro sněžnice a běžecké trasy v rezervaci tetřeva hlušce.

NATURA 2000

Kromě toho se v oblasti Arberu nachází habitat fauny a flóry (FFH) „Großer und Kleiner Arber mit Arberseen“ o rozloze 2 322 ha a chráněná ptačí oblast „Großer und Kleiner Arber mit Schwarzeck“ o rozloze 3 567 ha. Nedaleko Bodenmais se v oblasti habitatu (FFH) „Silberberg“ nachází jedno z největších zimovišť netopýrů v celé střední Evropě. Tyto oblasti jsou součástí celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Kdo je tady ten velký?

Původně bylo jezero Großer Arbersee větší než jezero Kleiner Arbersee. Od doby přehrazení obou jezer je však nyní větší to původně menší. Malý početní úkol: O kolik metrů čtverečních jsou „plovoucí ostrovy“ na jezeru Kleiner Arbersee větší než ty na jezeru Großer Arbersee?

(Rada: Odečtením vodní plochy od rozlohy jezera získáte velikost „plovoucích ostrovů“). Řešení jsme skryli do obrázku.