Král Bavorského lesa

Großer Arber – lokalita soustavy chráněných území Natura 2000

Král Bavorského lesa

Vítejte na vrcholku hory Arber!

Großer Arber je se svými 1456 metry nejvyšší horou bavorsko-českého masivu. Z vrcholové plošiny vyčnívá pět mohutných skalních výběžků, které připomínají zbytky koruny.

Spousta turistů navštěvuje Großer Arber v létě kvůli krásné přírodě a výhledu a v zimě zase kvůli skvělým sportovním příležitostem. Vrcholová plošina nabízí druhově bohatý domov celé řadě vzácných a chráněných rostlin, z nichž některé jsou v Bavorském lese jedinečné. Proto je Großer Arber také lokalitou Natura 2000, a je tak součástí propojené sítě chráněných území v Evropě. V oblasti vrcholu platí přísný zákaz vstupu na území mimo stezku.

Dobrodružná stezka:

Na vrchol vede krásná okružní turistická stezka. Na této stezce najdete podrobnější informace o geologii, ochraně přírody, flóře a fauně. Udělejte si čas a poznejte tuto jedinečnou krajinu!

Čísla, data, fakta

  • Výška: 1455,6 m n. m.
  • Průměrná roční teplota: 3,4 °C
  • Průměrný roční úhrn srážek: cca 1 460 mm
  • Hloubka sněhu v zimě: cca 2–4 m
  • Rostliny: největší mimoalpská koncentrace glaciálních reliktních druhů
  • Velké množství ohrožených druhů zvířat: rys ostrovid, tetřev hlušec, datlík tříprstý, sokol stěhovavý

„Já, Arber,

se vypínám vysoko

nad ostatní hory a kopce,

takže jsem po právu

zván králem lesa;

přes české lány a bavorské pláně

shlížím na sever na Krkonoše

a na jih na Alpy.“

Tato báseň od Bernharda Gruebera a Adalberta Müllera byla otištěna v prvním cestovním průvodci po Bavorském lese, který vyšel v roce 1846.

Vrcholová plošina hory Arber si také zaslouží vaši pozornost! I vy můžete přispět k tomu, aby byla příroda na hoře Großer Arber zachována v hodnotném stavu pro budoucí generace. Proto prosím dodržujte následující pravidla chování:

– neopouštějte stezky,


– psy veďte vždy na vodítku,


– netrhejte ani nevyrývejte žádné rostliny,


– nevyhazujte žádné odpadky,


– používání dronů je zakázáno,


– cyklistika je v oblasti vrcholu zakázána.

Velký pozdrav z hory Arber!

1 456 metrů nad mořem. Je to „nejvyšší místo v Bavorském lese“ – výš už to prostě nejde. Jak vysoká byla nejvyšší hora, na kterou jste vylezli? Podaří se vám s horou Großer Arber vytvořit nový rekord?