Kolo času

Legendy a příběhy

Dlouhá léta leželo jezero Großer Arbersee poklidně na úpatí hory Großer Arber. Dnes je spolu s horskou chatou s restaurací Arberseehaus jednou z hlavních turistických atrakcí Bavorského lesa.

První budova u jezera Großer Arbersee pravděpodobně sloužila jako ubytování pro dřevorubce. Ve starých vydáních turistických průvodců z roku 1851 se uvádí, že turisté zde mohli dostat i jednoduché občerstvení. Na jezero se můžete vydat na loďce. Již v roce 1882 se hovořilo o „dobrém hostinci“. V roce 1886 byl dům u jezera renovován a v letech 1903–1904 nechal knížecí rod Hohenzollernů postavit u jezera nový dřevěný dům ve švýcarském stylu. Tato budova byla v průběhu následujících 113 let několikrát přestavěna a nakonec v letech 2017 a 2018 kompletně zrekonstruována knížecím rodem Hohenzollernů podle historického předobrazu. Horská chata Arberseehaus byla vždy oblíbeným cílem turistů a výletníků.

Pokud chcete vědět, co všechno jezero v průběhu staletí zažilo, můžete si prohlédnout pohlednice.

V roce 1029 je jezero Großer Arbersee uvedeno jako hranice při donaci území klášteru Niederalteich. V roce 1060, za hrabat z Bogenu, začíná mýcení „divokého severního lesa“.

Kolem roku 1400 začínají v oblasti Arberu vznikat první menší sklářské hutě.

Johannes Thurmair, zvaný Aventin (1477–1534), otec bavorské historiografie, uvádí, že Bavorsko a Čechy „stále válčí o jezero Arbersee s jeho rybářskými právy a že ten, kdo bojuje tvrději, hodí druhého do jezera“.

V roce 1846 vychází jeden z cestopisů o Bavorském lese. „Musíte přijít a přesvědčit se sami,“ napsali tehdy Müller a Gruber. A první sporadičtí turisté tuto výzvu vyslyšeli.

V roce 1872 se velká část místních lesů stává majetkem knížecího rodu Hohenzollern-Sigmaringen. V roce 1898 bylo v rámci splavnění uměle přehrazeno i jezero Großer Arbersee a hladina se zvedla cca o 90 cm.

Kolem roku 1900 byly podniknuty pokusy o zvětšení plochy jezera odstraněním plovoucích rohoží. Poté, co si dílo vyžádalo jeden lidský život, bylo zastaveno.

V roce 1906 vzbudil první vůz u jezera Arbersee značný rozruch, který měl odezvu v tisku:

Zwiesel, 31. srpna: „Pan Burkard Steingräber, dvorní výrobce klavírů z Bayreuthu, přijel včera autem k jezeru Arbersee.“ Jelikož se jedná o první moderní vozidlo, které se vyšplhalo tak vysoko na toto nádherné výletní místo, zaslouží si, aby zde bylo také zmíněno. Vozidlo zvládlo mírně stoupající silnici s lehkostí.“

Od roku 1970 lze s rostoucí industrializací pozorovat rychlé zhoršování pH jezera. Zvyšování kyselosti vody způsobuje, že se kdysi kalné a bažinaté jezero stává průzračným, mizí rostlinné druhy a pstruzi již v kyselé vodě jezera nemohou přežít.

V roce 2000 byla oblast „Großer Arbersee“, která byla v roce 1939 vyhlášena přírodní rezervací, zapsána do soustavy chráněných území NATURA 2000. V roce 2018 pak díky projektu realizovanému ve spolupráci s „Arber-Bergbahn“, přírodním parkem Bavorský les a nejvyšším úřadem pro ochranu přírody dostala okružní stezka bezbariérovou podobu, aby byla přístupná i návštěvníkům s obtížemi při chůzi a aby si i oni mohli vychutnat nezapomenutelný zážitek z přírody.