Vždy se jedná o hraniční případ

Člověk a Großer Arber

Po mnoho staletí je Großer Arber pro lidi velmi jedinečnou horou. Na nejvyšší bod lesů na pomezí Bavorska a Čech si činily nárok různé země, a tak se hranice mnohokrát měnila.

Vleklý hraniční spor mezi Bavorskem a Čechami vedl v roce 1514 k vytvoření mapy, na níž byl poprvé kartograficky zaznamenán průběh hranice na Šumavě. První oficiální vyměření hranic proběhlo v roce 1596. Na horu Arber vystoupilo 82 lidí z okolních osad, aby demonstrovali, že hora leží v Bavorsku. Později se však hranice opět změnila a v letech 1708–1764 byl k Čechám připojen Hofmark Eisenstein s Arberem.

Od roku 1872 vlastní většinu Großer Arber a okolních lesů knížata z rodu Hohenzollern-Sigmaringen. Přes vrchol Arberu dnes – aniž by si toho většina návštěvníků všimla – vede hranice mezi obcemi Bayerisch Eisenstein a Lohberg, okresy Regen a Cham a správními obvody Dolní Bavorsko a Horní Falc.

Stručný přehled historie:

1806      Výstavba první arberské kaple

1886      Výstavba první chaty

1892      První výstup na Großer Arber na lyžích

1903      Výstavba první budovy

1936      Výstavba druhé budovy

1949      Zahájení provozu první visuté lanovky

1983      Dokončení radarové stanice NATO s meteorologickou stanicí

1993      První zasněžovací systém

1999      Výstavba šestisedačkové lanovky

2012      Výstavba bezbariérového výtahu na horní stanici

2015      Generální oprava arberské kaple

Dobrý tým!

Člověk byl s horou Großer Arber vždy v úzkém sepětí. Pod velkou částí vrcholu se nachází rozsáhlé zařízení Bundeswehru. „Obří golfové míčky, kopečky zmrzliny, solnička a pepřenka“. Pro dvě radarové věže existuje mnoho lidových názvů. A co připomínají radarové věže vám?