Hradní pán a krajinář

Bobr u jezera Arbersee

Bobr byl vždy nedílnou součástí naší původní fauny. Od středověku však byl bobr vyhledávaným zdrojem masa a kožešin a vzrůstající lovecký tlak přivedl bobra v Německu na pokraj vyhynutí. V Bavorsku byl poslední bobr skolen v roce 1867. O sto let později byl zahájen úspěšný projekt reintrodukce bobrů. Již několik let se bobr vrací i k jezeru Großer Arbersee.

K trvalému osídlení území potřebují bobři stálou hloubku vody alespoň jeden metr. Pokud tomu tak není, lze jednou nebo více přehradami zvýšit hloubku vody. Bobří hrad je „sídlo“ bobří rodiny. Slouží jako místo k přespání, k narození potomků a je také důležitým místem pro sociální kontakty v rámci bobří rodiny. Přístup do nory je vždy pod vodní hladinou. Nora se nachází nad hladinou vody v náspu nebo v hromadě navršené z větví a zeminy.

Profil bobra

Vědecký název: Bobr evropský (Castor fiber)

Vzhled: Hnědá, neuvěřitelně hustá srst (až 23 000 chlupů/cm²); bezsrstý, široký ocas („lopatka“); průměrná hmotnost asi 15 kg, maximální hmotnost i více než 35 kg

Stáří: Ve volné přírodě 10 až 15 let

Způsob života: Je aktivní za setmění a v noci; má vynikající čich a sluch, ale horší zrak; žádný zimní spánek

Potrava: Bobr je výhradně býložravec (letní potrava: hlavně byliny, traviny, listy a výhonky dřevin; zimní potrava: hlavně kůra stromů a keřů)

Reprodukce: Tvoří monogamní, dlouhodobé páry; páření v zimě; 2 až 3 mláďata ročně

Stav ochrany: Bobr je obzvlášť přísně chráněný na základě právních předpisů EU a spolkových právních předpisů.

Iniciátor biologické rozmanitosti

Tam, kde bobři formují vodní plochy, se zlepšuje životní prostředí ryb, obojživelníků, vážek, ptáků a vodních rostlin. To lze skvěle pozorovat zde. Otočte kotoučem!

  1. Budování bobří hráze

Když začal bobr stavět hráz na řece Geigenbach, změnila se následně celá lesní krajina.

  1. Napadení kůrovcem

Z důvodu přehrazení vodou zde smrky stály „nohama“ ve vodě. Byly oslabené, což okamžitě přilákalo kůrovce. Hmyz cíleně nalétal na smrky a množil se pod kůrou.

  1. Odumírání populace stromů

V důsledku napadení kůrovcem pak smrky zcela odumřely. Jehličí spadlo na zem a kůra popraskala. V zárostech si však brzy našli vhodný denní úkryt netopýři.

  1. Více světla – více druhů

Z prosvětlení lesních porostů profituje mnoho dalších druhů, jako jsou motýli, vážky, mloci a žáby. Na prořídlých plochách nyní rostou vrby, maliníky, ostružiníky a rovněž další kvetoucí rostliny.

  1. Iniciátor biologické rozmanitosti

Bobr zde vytvořil druhově bohatý biotop. Bobří biotopy jsou důležitými stavebními kameny v systému biotopů podél našich vodních toků. Bobr přispívá velkou měrou a zdarma ke zvyšování rozmanitosti druhů.

Zuby mu nikdy nepřestanou růst!

Ostré pařezy, čerstvé třísky a pokroucené stromy jsou jasnými známkami toho, že se zde bobr řádně činil. Je tak pilný, protože si při tom obrušuje své stále rostoucí zuby. Jaké stopy po bobrovi dokážete objevit?