Hořec panonský a další rostliny

Flóra na hoře Großer Arber

Od doby ledové před více než 10 000 lety se na vrcholu hory Arber zachovalo mnoho vzácných druhů rostlin, tzv. reliktů doby ledové. V klimatických podmínkách postglaciálu se nedokázaly rozšířit a dokázaly přežít pouze díky drsnému klimatu na hoře Großer Arber.

Jednou z nejnápadnějších a nejkrásnějších rostlin na vrcholu hory Arber je hořec panonský (Gentiana pannonica), který dorůstá výšky až 50 cm. Jeho modrofialová květenství, která se objevují od poloviny července do konce července po dobu dvou až tří týdnů, jsou typickými průvodci subalpínských smilkových trávníků.

Smilková louka na hoře Arber vznikla pastvou krav. Tráva s názvem smilka tuhá, které se v Bavorském lese říká také „štětka“, není u krav právě oblíbená, a proto je indikátorem nižší kvality pastevního porostu. Dnes jsou tyto chudé trávníky, kterým se daří v kyselé půdě, velmi vzácné a patří mezi nejohroženější rostlinná společenstva v Německu.

Dalšími prvky arkto-alpínské flóry na hoře Arber je sítina trojklaná (Juncus trifidus) a vzácný plavuník alpínský (Diphasium alpinum).

Kromě toho se ve vrcholové oblasti vyskytuje subalpínský klečový porost s velmi vzácnou šichou oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum) a druhově rozmanitou vřesovištní mozaikou. Vřes, borůvky a brusinky se zde vyskytují v těsném sepětí.

Rozmanitost hýřící barvami

V oblasti vrcholu se na velmi omezeném prostoru střídají různé biotopy, které jsou domovem pro různé rostliny.

Co kvete?

Hořec panonský je skutečně nádherný. Najdete jej na informační tabuli, nebo dokonce v přírodě? Zůstaňte však na stezkách. Tak si květin budou moci užívat nejen včely a čmeláci, ale i turisté, kteří přijdou po vás.