Divoká krása

Arberseewand – pralesní relikt

Skalnatá stěna Arberseewand, která se strmě zvedá do výšky více než 400 m, představuje jeden z posledních pralesních reliktů v Bavorském lese. Vzhledem k tomu, že těžba dřeva zde byla kvůli nepřístupnému terénu obtížná, zůstaly lesy z velké části nedotčené.

Na skalnatých místech stěny Arberseewand se vyskytují zejména relikty z doby ledové, jako je kropenáč vytrvalý a řeřišnice rýtolistá. Tyto rostliny přizpůsobené chladu se v této oblasti vyskytovaly již před postglaciálním oteplováním klimatu a zalesňováním a byly donuceny ustoupit na speciální místa, jako jsou vrcholové skalní útvary, skalní stěny, pramenné oblasti, balvanité haldy nebo rašeliniště.

Prales

Původní lesy se vyznačují vysokou rozmanitostí druhů, různými věkovými stupni, ležícím a stojícím mrtvým dřevem a bohatou strukturou.

  • Roste v nich více druhů stromů: buk, smrk, jedle a javor klen
  • Rozdíly ve stáří a výšce stromů: některé jsou staré přes 400 let, výška stromů 30–46 m
  • Patra: horní a dolní stromové patro, keřové patro, bylinné a mechové patro
  • Mnoho habitů: staré lesy a mrtvé lesy, stinné a slunné, vlhké a suché oblasti

Troudnatec kopytovitý: Na odumírajících stromech zde lze pozorovat plodnice hub kolonizujících mrtvé dřevo. Nejběžnějšími zástupci těchto stromových hub je troudnatec pásovaný a troudnatec kopytovitý, kterému se v Bavorském lese říká také „Hodernsau“. Z této houby pohlcující vodu (odtud název „Hodern“, což je bavorský výraz pro

hadry na čištění) se dříve vyráběly klobouky, čepice a tašky přes rameno.

Mrtvý les – plný života!

Skalní stěna se zde prudce zvedá. Pro nás lidi je příliš strmá, ale zachovala se tu pralesovitá oblast se starými mohutnými stromy a spoustou mrtvého dřeva. Podívejte se blíže na mrtvé dřevo, které zde leží. Co všechno tu roste a leze? Jak vlhké jsou různé druhy mechu?