Příroda pod ochranou

Nasměrování návštěvníků a ochrana krajiny

Aby se jedinečná krása a zvláštnosti oblasti Großer Arber zachovaly i do budoucna, bylo v posledních letech učiněno mnoho pro její ochranu. Jedním z důležitých opatření je například požadavek na stezky, který byl zaveden proto, aby návštěvníky nasměroval k chůzi po dobře vybudovaných turistických stezkách. Zabrání se tak poškození oblastí mimo stezku v důsledku chůze.

K nasměrování návštěvníků se používají také odbočky v podobě pastvinných ohrad nebo dřevěných prken. Koordinace a realizace navádění návštěvníků a informací pro návštěvníky probíhá v úzké spolupráci mezi „Arber-Bergbahn“, přírodním parkem Bavorský les a přírodním parkem Horní Bavorský les, jakož i nižšími a vyššími orgány pro ochrany přírody.

Za účelem zachování vzácných rostlinných společenství, jako jsou například smilkové louky, jsou prováděna odpovídající opatření v oblasti údržby. Kdysi se – až po Großer Arber – pásl dobytek, hlavně mladí býci. Dnešními „strážci krajiny“ jsou ovce a kozy, které spásají celou vrcholovou plošinu a lyžařské svahy. Bez kosení a pastvy by tyto plochy zarostly.

Ochrana přírody. Pro vás. Přímo na místě.

Pod tímto heslem je od roku 1994 v národním parku Bavorský les zřízena stálá správa oblasti Arber, která je financována Bavorským fondem ochrany přírody. Tato správa je k dispozici místním obyvatelům a hostům jako kontaktní bod pro záležitosti týkající se ochrany přírody. K jejím úkolům patří navíc i nasměrování návštěvníků, styk s veřejností, monitorování, vytváření sítí a poradenství, jakož i pozitivní rozvoj oblasti z hlediska ochrany přírody. V sousedním přírodním parku Horní Bavorský les se nachází také správa oblasti.

Chraňte a využívejte!

Vzácné a chráněné rostliny kvetou na vrcholu hory Arber výhradně díky speciální péči. Kdo myslíte, že zde „kosí“ plochy na konci léta?