Vlaková železnice-Info

Vitáme Vás v výstavě "Nejvýše položená železnice"

Před stavbou železnice existovala v Bavorském lese jen dvě hlavní hospodářská odvětví: sklo a dřevo. K transportu tohoto zboží sloužili nosiči, soumaři a vozy převážející sklo. Dřevo se plavilo převážně po vodě. V roce 1875 byl odkopnut „první drn“ pro výstavbu železničního spojení mezi Bavorskem a Českem. V letech 1875 až 1877 byla se 4000 pracovníky z Bavorska, Čech, Rakouska a Itálie postavena část mezi Deggendorfem a Gotteszell. Dne 20. 10. 1877 jel první vlak z Čech do Bayerisch Eisensteinu. Krátce nato, 11. 18. 1877, přijel do stejného cíle také první vlak z bavorské strany. V roce 1878 bylo dokončeno přeshraniční nádraží.

Skrz toto „napojení na svět“, a tedy možnost přepravovat zboží, začaly vzkvétat i malé živnosti. Což znamenalo pracovní příležitost pro ženy, které se živily sběrem borůvek, brusinek a hub. Ty byly následně zakonzervovány v plechovkách a prodány. Zároveň se hodně usnadnil transport sypkých komodit jako je dřevo, papír, žula a sklo. Díky železničnímu napojení přijeli do Bavorského lesa i letní hosté a turisté. 

Tehdy stejně jako dnes zůstává zdejší charakter přírody nejdůležitějším důvodem pro cestu a pobyt v Bavorském lese.

Přijďte k nám zakusit zvláštní atmosféru hraničního nádraží.
Nechte se přenést zpátky do doby, kdy vznikalo tohoto nádraží.

Následně poté můžete navštívit muzejní kavárnu s restaurací v historické čekárně 1. třídy,
kde je k dispozici občerstvení.