Ochrana netopýrů v praxi

Čím přirozenější a rozmanitější je krajina, tím více životního prostoru a možností lovu netopýrům nabízí:

  • Dutiny stromů jsou zejména pro lesní netopýry životně důležité. Proto je velice žádoucí zachování vhodných stromů s dutinami jak v lese, tak i v kulturní krajině. Jejich vhodným označením je možné předejít tomu, aby byly tyto stromy nedopatřením odstraněny.
  • Rozšíření travních porostů a výsadba živých plotů má příznivý vliv na rozmanitost hmyzu, a tím zlepšuje i nabídku potravy pro netopýry.
  • Také zakládáním přirozených vodních ploch se mohou vytvořit dodatečné lovecké biotopy pro netopýry.

Protože čím dál více mizí přirozená stanoviště netopýrů, je nutné vypomoci jim vytvořením umělých. Pro „obyvatele skulin“, kteří jinak za normálních okolností žijí hlavně v úzkých štěrbinách o průměru cca 2 cm na stromech či budovách, existují speciální, ploché boxy. Původní „obyvatelé stromových dutin“ zase rádi přijímají prostorné boxy s vnitřním klimatem, které se podobají dutině stromu se silnými stěnami. Boxy jsou vyrobeny ze dřeva a dřevobetonu.

 

Ochrana netopýrů v „Trojmezí“

Dne 16. ledna 1994 podepsalo Německo Dohodu o ochraně populací evropských netopýrů (Eurobats, www.eurobats.org (LOGO)). V Bavorském lese však byly stavy netopýrů systematicky evidovány a chráněny již od roku 1987. Od roku 1997 je prováděna regionální a nadregionální ochrana netopýrů ve spolupráci s ochránci netopýrů a badateli o netopýrech v České republice a od roku 2003 se k přeshraniční ochraně netopýrů připojili také hornorakouští účastníci. Jen ve východním Bavorsku a na Šumavě bylo dosud zjištěno celkem 21 druhů netopýrů. Pro netopýry je Zelená střecha Evropy", včetně Dunajské nížiny ideálním stanovištěm.

Díky rozmanité krajině a jejímu původnímu rázu je bavorsko-české a hornorakouské pohraniční území se svými dvěma národními parky, biosférickou rezervací a přírodními parky – zatím ještě – rájem pro netopýry i jejich badatele.

Pokud jsme vzbudili váš zájem o netopýry, pokud o nich chcete předat hlášení, pokud se potřebujete poradit o vhodném způsobu rekonstrukce, která by byla vůči netopýrům ohleduplná, nebo se chcete sami stát jejich ochránci, obraťte se laskavě na některou z následujících adres:

Kontaktní údaje v Německu:

Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V.
Landesgeschäftsstelle Nordrheinwestfalen
Merowinger Str. 88
40225 Düsseldorf-Bilk
Tel.: +49 (0)211-15 92 51-0
Fax: +49 (0)211-15 92 51-15
E-mail: info@fledermauschutz.de
Internet: www.fledermausschutz.de

Kontaktní údaje v Bavorsku:

Jižní Bavorsko: Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Südbayern,
Dr. Andreas Zahn,
Herrmann-Löns-Straße 4, 84478 Waldkraiburg,
tel. 08638/ 86117, email: Andreas.Zahn@iiv.de
www.fledermaus-bayern.de

Severní Bavorsko: Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbayern,
Matthias Hammer, Institut für Zoologie II,
Staudtstr. 5, 91058 Erlangen,
tel. 09131/ 8528788, fax: 8528060,
email: flederby@biologie.uni-erlangen.de

Kontaktní údaje v České republice:

Czech Bat Conservation Society - Česká společnost pro ochranu netopýrů
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
email: netopyr@ceson.org
Tel.: kancelář: +420728984767, sekretariát: +420774080402