Program – Netopýr

Program pro děti ZŠ – Netopýr

Cílová skupina Základní škola 2. - 4. třída
Cíl vyučování Nabytí vědomostí biologie, pestrost potravy, způsob života, životní prostředí, ohrožení a opatření na ochranu a pomoc netopýra
  Zažít všemi smysly Uvnitř: interaktivní výstava s dětskou trasou (15 stanic), poznávání druhů netopýrů, voliéra s netopýry, ruční práce a  malování s tématikou netopýra, film, dětské hry.    Venku: různé hry např. "Netopýr a můra", "Zkouška sluchu", stavba netopýřích příbytků.
Materiál kvíz, kartičky o netopýrech se základními údaji, pásky na oči, baterky, potřeby na ruční práce a malování, preparovaní netopýři
Doba 3 - 4 hodiny
Průběh  
20 min. Přivítaní a představení s průvodcem, seznámení s programem
  Úvod k tématu " netopýr" (Co víte o netopýrech? Už jste nějakého netopýra viděli?)
  Rozdání kartiček s popisem jednotlivých druhů netopýrů (každý žák zobrazuje jeden druh netopýra)
30 min. Prohlídka výstavy Evropské centrum netopýrů (krmení netopýrů - pokud jsou netopýři ve voliéře)
45 min. Kvíz Děti procházejí sami znovu výstavou a vyplňují kvíz
30 min. Společné posezení v pedagogické místnosti muzea (15 míst) nebo v pedagogickém sále (33 míst), vyprávění o zážitcích, vyhodnocení kvízu, hra "Najdi 5 rozdílu" 
60 min. Zábava dle počasí a velikosti skupiny
  Netopýr a můra Děti si vyzkouší, jak může netopýr lovit pomocí echolokace, a také zjistí, co je součástí jeho jídelníčku.
  Zkouška sluchu Přes trychtýř, který si děti samy vyrobí, si vyzkouší, jak slyší netopýr.   
  Výroba a malování Výroba netopýra z tvrdého papíru nebo tvorba závěsných netopýrů.
  Stavba netopýří budky Děti s pomocí lektora postaví příbytek pro netopýra. Zároveň se dozví zajímavé informace o jeho ochraně.
15 min. Závěrečné rozloučení Zpětná vazba k jednotlivým aktivitám (hodnocení žáků přes „seď-stůj-skákej“), rozloučení.