Druhy netopýrů ve světě

Netopýři (na světě cca 1000 druhů) a kaloni (cca 170 druhů) patří do společného řádu letounů. Nejvíce rozšířeni jsou netopýři a kaloni v tropech a subtropech. Jejich potravu tvoří hmyz, myši, netopýři, žáby a ryby, ale i nektar z květů, pyl a plody. Letouni jsou velice důležití, protože se podílejí na šíření a opylení mnoha druhů stromů a dalších rostlinných druhů přírodních deštných pralesů. Pouze v Jižní a Střední Americe se vyskytují tři druhy upírů, kteří se živí krví ptáků a savců.

 

Rozmanitost netopýřích druhů v Evropě

Ve střední Evropě žijí jen netopýři, nikoliv kaloni. V Evropě je v současnosti známo 42 druhů. V celém Německu se nyní (2013) z tohoto počtu vyskytuje 24 druhů. V České republice je pravidelně zaznamenáno 24 druhů a v Rakousku bylo zjištěno 28 netopýřích druhů.

Evropské druhy netopýrů se rozdělují do čtyř čeledí:

Vrápencovití (Rinolophidae)

Všichni vrápenci mají nos, který se podobá koňské podkově. Na rozdíl od netopýra velkého vyráží vrápenec ultrazvukové tóny právě tímto důležitým orgánem. V Evropě se vyskytuje 5 různých druhů vrápenců.

Netopýrovití (Vespertilionidae)

V některých jazycích jsou nazýváni „hladkonosí“, protože nemají žádný podkovovitý výrůstek. Tento druh netopýrů vydává ultrazvukové tóny svými hlasivkami. Během echolokace mají zpravidla ústa otevřená. Tato čeleď je se svými více než třiceti evropskými druhy největší.

Létavcovití (Miniopteridae)

Čeleď létavcovitých tvoří pouze jeden druh: létavec stěhovavý (Miniopterus schreibersii). Žije výhradně v jeskyních a tvoří velké kolonie až o 60 000 zvířatech.

Tadaridovití (Molossidae)

Čeleď tadaridovitých je v Evropě zastoupena rovněž jen jedním druhem: tadaridou evropskou (Tadarida teniotis). Tadarida je jediným evropským netopýřím druhem s volným ocasem. Svými zřasenými pysky a nápadnýma, dopředu natočenýma, ušima se dá od všech ostatních druhů netopýrů snadno odlišit.

V regionu povodí Dunaje a Vltavy žije 21 druhů netopýrů


Netopýr rezavý
Abendsegler
Nyctalus noctula

Netopýr Saviův
Alpenfledermaus
Hypsugo savii

Netopýr vousatý
Bartfledermaus
Myotis mystacinus

Netopýr velkouchý
Bechsteinfledermaus
Myotis bechsteinii

Netopýr Brandtův
Brandtfledermaus
Myotis brandtii

Netopýr ušatý
Braunes Langohr
Plecotus auritus

Netopýr večerní
Breitflügelfledermaus
Eptesicus serotinus

Netopýr řasnatý
Fransenfledermaus
Myotis nattereri

Netopýr dlouhouchý
Graues Langohr
Plecotus austriacus

Vrápenec velký
Große Hufeisennase
Rhinolophus ferrumequinum

Netopýr stromový
Kleinabendsegler
Nyctalus leisleri

Vrápenec malý
Kleine Hufeisennase
Rhinolophus hipposideros

Netopýr velký
Mausohr
Myotis myotis

Netopýr černý
Mopsfledermaus
Barbastella barbastellus

Netopýr nejmenší
Mückenfledermaus
Pipistrellus pygmaeus

Netopýr severní
Nordfledermaus
Eptesicus nilssonii

Netopýr alkathoe
Nymphenfledermaus
Myotis alcathoe

Netopýr parkový
Rauhautfledermaus
Pipistrellus nathusii

Netopýr vodní
Wasserfledermaus
Myotis daubentonii

Netopýr pestrý
Zweifarbfledermaus
Vespertilio murinus

Netopýr hvízdavý
Zwergfledermaus
Pipistrellus pipistrellus